سرکنسولگری - سرکنسول
تائيد اسناد تجاری

اسناد تجاري همچون صورتحساب فروش کالا ، گواهي مبدأ كالا، گواهي بهداشت كالا، بارنامه ، قراردادهاي تجاري ، معرفينامه نماينده شرکت ، وكالتنامه بازرگانی پس از تصدیق مقامات محلی (وزارت امورخارجه) و تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امارات قابل ارائه در داخل کشور می باشد.

نکات مهم:

1- اسنادی از سوی این سرکنسولگری قابل تایید می باشد که قبلاً توسط دفاتر وزارت امورخارجه امارات در دبی و شارجه تصدیق شده باشد.

2- متن وکالتنامه بازرگانی باید از سوی شخص موکل به شخص وکیل با قید مشخصات گذرنامه ای تنظیم گردد و وکالتنامه هایی که از سوی شرکت به وکیل داده شود غیر قابل تایید می باشد (موکل و وکیل هر دو شخص حقیقی باشند.).

3- تایید کلیه اسناد یاد شده منوط به صدور آن از کشور امارات عربی متحده می باشد و اسنادی که مبدأ به غیر از امارات باشد باید برای تائید به محل صدور ارسال شود.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر