سرکنسولگری - سرکنسول
امور مشمولین و معافیتها

همه ایرانیان ذکوری که به سن 18 سال تمام رسیده باشند مشمول محسوب می شوند و باید وضعیت نظام وظیفه آنان برابر مقررات روشن شود. بعنوان مثال: متولدین شهریور 1374 از 1/5/1392 مشمول محسوب می شوند. 

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر