سرکنسولگری - سرکنسول
برگ عبور

 هموطنانی كه به هر دليل فاقد گذرنامه ايراني بوده و قصد بازگشت به ايران را دارند مي توانند با ارائه مدارك زير از سركنسولگري برگ عبور دريافت نمايند.
1- تكميل فرم درخواست برگ عبور بصورت تایپی
2- ارايه اصل مدرك معتبر ايراني ( شناسنامه ، كارت ملي ، گواهينامه و ... )
3- دوقطعه عكس رنگي جديد
4- بليت بازگشت به كشور

تذكرات :
الف – در صورتيكه درخواست برگ عبور به علت مفقود شدن گذرنامه باشد ، ارايه گزارش پليس مبني بر فقدان گذرنامه الزامي است .
ب – در صورتيكه متقاضي برگ عبور زنداني است (عابرین غیرمجاز، خاتمه اعتبار گذرنامه و ...) ارايه گواهي از مراجع ذیربط الزامي است .
ج – برگ عبور براي خانم هاي متأهل با رضايت همسر و براي افراد كمتر از 18 سال با رضايت ولي یا قیم قانونی آنها صادر می گردد.

تذکر مهم:

به اطلاع  آن دسته از هموطنان عزيزي كه جهت انجام مراحل اداري اخذ رواديـد از برخـي سفـارتخانه‌هاي غربي (انگليس، كانادا و ...) به امــارات عربي متحده سفر مي‌نمايند،‌ مي‌رساند:

از آنجايي كه طبق مقررات كشورهاي مذكور،لازم است گذرنامه‌هاي افراد مـراجعــه كننده تا زمــان  صـدور  رواديــد  در اختيار  بخـش‌هاي  صـدور  ويـزاي  سـركنسـولگري‌هاي  اين كشـورها باشـد، چنانچه ايـن افراد قبل از دريافت رواديد قصد ترك كشور امارات به مقصد ايران را داشته باشند، بناچار  ‌بايد با برگه عبور عازم كشورمان گردند.

در چنين شرايطي، نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در امارات براي تسهيل حـال همـوطنان اقـدام به صـدور بـرگه عبور جهت عـزيمت به ايران مي‌نمايند امـا طبق مقررات امارات، افـرادي كه با گذرنامه خود وارد امارات شده‌اند بايد به هنگام ترك اين كشور نيز با همان گذرنامه خارج شوند مگر آنكه گـزارش مفقودي گـذرنامه آنها از طرف دوايـر پليس امارات صادر شده باشـد لذا بخش‌هاي فرودگاهي امـارات از خـروج آن دسته از  افـرادي كه صرفا بدليل اقدام بـراي دريافت رواديد كشورهاي غربي، با برگه عبور قصـد خروج از اين كشور را دارند، ممانعت به عمل مي‌آورند.

بر اين اساس توصيه مي‌نمايد، هموطنان محترم، كشورهايي را براي اخذ رواديد دولت‌هاي غربي انتخاب نمايند كه منع قانوني از جهت بازگشت به ايران با برگه عبور نداشته باشند.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر