سرکنسولگری - سرکنسول
امور عابرین غیر مجاز

افرادي كه به هر دلیل مبادرت به خروج غیر قانونی از کشور نموده اند، عابر غير مجاز محسوب می شوند.
بر اساس مقررات جاري اينگونه افراد مي توانند با ارايه مدارك زير پس از پرداخت جریمه و عوارض خروج غیر قانونی از کشور به سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در دبي خواهان رسيدگي موضوع از مراجع ذيصلاح در كشور باشند .

مدارك مورد نياز برای عابرین غیر مجاز:
1- تكميل فرم تقاضا نامه  بصورت تایپی
2- تكميل پرسشنامه عابرين غيرمجاز  بصوورت تایپی
3- اصل و تصویر شناسنامه.
4- پرداخت هزینه عوارض خروج
5- پرداخت جریمه خروج غیر قانونی

تذکر: مدارک فوق توسط نمایندگی به قوه قضائیه ارسال و پس از وصول مجوز مرجع قضائی برای متقاضی گذرنامه صادر و مراتب در گذرنامه صادره درج و نیازی به بررسی مجدد به هنگام ورود به کشور نمی باشد.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر