سرکنسولگری - سرکنسول
ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

براساس ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي موكول به اجازه دولت ایران است. مرجع صادر كننده اين اجازه در داخل كشور وزارت كشور و در خارج از كشور نمايندگان سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايراني از طرف وزير كشور این اجازه را صادر می نمایند.اين اجازه اصطلاحاً پروانه زناشويي ناميده مي شود.
متقاضیان با مراجعه حضوري و ارائه مدارك ذيل می توانند تقاضاي ثبت ازدواج نمايند.

مدارك مورد نياز:
1- تكميل فرم درخواست ثبت ازدواج توسط زوجین بصورت تایپی
2- اصل شناسنامه عكس دار و معتبر زن
3- اصل گواهي تشرف مرد غير مسلمان به دين مبين اسلام (در صورتي كه زن مسلمان باشد)
4- ارائه گواهی ازدواج شرعی
5- ارائه گواهي ازدواج صادره از طرف مقامات محلی و تائيد آن توسط وزارت خارجه امارات
6- اصل اجازه نامه رسمي ولي زوجه (پدر يا جدپدري) چنانچه ازدواج اول باشد. در صورت فوت آنها ، ‌ارائه خلاصه رونوشت فوت (گواهي فوت) الزامي است .
7- اصل گذرنامه معتبر زوجین.
8- گواهي تولد مرد كه به تائيد وزارت امور خارج امارات رسيده باشد .
9- گواهي بهداشتي زوجین مبني بر نداشتن امراض مانع از ازدواج
10- گواهي تجرد مرد (در صورت درخواست زن)
11- گواهي عدم سوء پيشينه مقامات کشور متبوع مرد( درصورت درخواست زن)
12- گواهي رسمي صادره از طرف مقامات ذيصلاح مبني بر استطاعت مالي مرد (در صورت در خواست زن)
13- تعهد نامه ثبتي از طرف مرد مبني بر پرداخت هزينه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به مرد پيدا كند در صورت وقوع طلاق (درصورت درخواست زن)
14- بندهای 9 الی 12 اختیاری است. در صورت تمایل، زن می تواند کتباً از این مورد اعلام انصراف نماید.
15- 10 قطعه عكس جديد زوجین(زمینه روشن، تمام رخ، بدون عینک . کلاه و خانمها با رعایت حجاب اسلامی)
16- پرداخت هزینه صدور پروانه زناشویی و ثبت ازدواج


تذكرات مهم :
1- درصورت المثني بودن شناسنامه زن،‌ گواهي تجرد صادره از سوی اداره کل ثبت امور خارجه که از طريق وزارت امور خارجه به اين نمايندگي ارسال شده باشد، ضروري است. (به منظور تسريع در تهيه و ارسال گواهي مذكور با بخش كنسولي نمايندگي تماس حاصل نمائيد.)
2- در صورتيكه گواهی ازدواج محلي در كشور ديگري غير از امارات صادر شده باشد،  نسبت به تائيد آن توسط نمایندگی كشور صادركننده در امارات و سپس وزارت خارجه امارات اقدام گردد. چنانچه این گواهی قبلاً به تائید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل صدور رسیده باشد، مورد قبول است.
3- براي تهيه اجازه نامه رسمي ولي زوجه (بند 5) چنانچه پدر يا جد پدري در خارج از كشور ساكن باشد، حضور وي با همراه داشتن اصل شناسنامه جديد، يا گذرنامه معتبر ايراني و يا كارت شناسائي ملي در نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل سكونت براي تنظيم اجازه نامه ضروري است. درصورت سكونت پدر يا جد پدري در ايران ، به يكي از دفاتر اسناد رسمي داخل كشور مراجعه و نسبت به تنظيم اجازه نامه مذكور اقدام و پس از تائيد اداره سجلات و احوال شخصيه ارائه نماید.
4- گواهی تولد مرد که صادره از کشور غیر امارات باشد باید به تائید نمایندگی کشور محل تولد در امارات و وزارت امور خارجه دولت امارات برسد.
5- در صورتیکه مرد فاقد گواهی تولد معتبر باشد، گواهی مشخصات سجلی صادره از نمایندگی کشور متبوع مرد الزامی است.
6- چنانچه ازدواج شرعي و محلي مربوط به سال هاي گذشته مي باشد‌، ارائه گواهي بهداشتي ( رديف 9  در مدارک مورد نیاز) ضرورت ندارد.
7- ثبت ازدواج اتباع بعضی از کشورها با زنان ایرانی منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران می باشد.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر