سرکنسولگری - سرکنسول
صدور شناسنامه برای بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می نمایند

صدور شناسنامه جهت بانوان خارجي كه با مردان ايراني ازدواج مي نمايند(بانوان بند6)

طبق بند 6 ماده 976 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران ، هر زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج نماید تبعه ایران محسوب می گردداين قبيل بانوان پس از ثبت ازدواج رسمی، تابعيت جمهوري اسلامي ايران به آنان اعطاء و براي آنها شناسنامه ايراني صادر مي شود. صدور شناسنامه براي بانوان مشمول بند 6 ماده 976 بدون ثبت ازدواج رسمي ممنوع مي باشد .

مدارك مورد نياز برای صدور شناسنامه بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می نمایند:

 1. حضور زوج و زوجه در محل سركنسولگری
 2. اصل گواهي تولد زوجه كه به تائيد وزارت امور خارجه امارات رسيده باشد
 3. اصل شناسنامه ايراني زوج
 4. چهار قطعه عكس زوجه (زمینه روشن، تمام رخ، بدون عینک . کلاه و خانمها با رعایت حجاب اسلامی)
 5. اصل گذرنامه خارجی زوجه
 6. مدارک دال بر ثبت ازدواج
 7. پرداخت هزینه

 تذكرات مهم:

 • در صورتي كه زوجه تمايل به استفاده از نام خانوادگي زوج ايراني خود را داشته باشد تكميل فرم مربوطه توسط زوجين الزامي است.
 • گواهي تولد زوجه بايد دارای نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد (روز – ماهسال) ، محل تولد، ‌نام و تابعيت، والدين و مهر و امضاء‌مراجع مربوطه (تائيد رسمي مقامات كشور محل تولد و نيز وزارت خارجه امارات) باشد.
 • گواهي صادره بيمارستان و يا كارت تولد قابل قبول نمي باشد .
 • چنانچه گواهي تولد صادره از كشوري غير از امارات باشد، پس از تائید سركنسولگري يا سفارت آن كشور در امارات و تائید وزارت امور خارجه قابل قبول است.
 • در صورتي كه سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد زوجه گواهي تولد فوق را ترجمه و تائيد كرده باشد ، نيازي به اجراي بند 4 نخواهد بود.
نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر