سرکنسولگری - سرکنسول
صدور شناسنامه نوزاد تا 15 سال

طبق مقررات پس از تولد فرزند بایستی مراتب در ایران به نزدیکترین مرکز ثبت احوال و در خارج از کشور به نزدیکترین نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام و نسبت به ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه برای نوزاد اقدام گردد


مدارك لازم براي صدور شناسنامه نوزاد تا 15 سال :

 1. اصل شناسنامه جديد والدين
 2. اصل گواهي تولد فرزند صادره از مقامات محلی
 3. در صورتيكه فرزندان 2 ، 3 يا چند قلو باشند، ارائه مدارک ترتیب تولد با قید ساعت و دقیقه الزامی است.
 4. پرداخت هزینه

تذكرات مهم :

 • درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و مادر ، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشكال و دريافت تأييديه از ثبت احوال خواهد بود.
 • چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا و يا داراي مغايرت باشدارائه اصل سند ازدواج ايراني الزاميست
 • پدر يا مادر يا جد پدري و يا وكلاي رسمي ايراني هريك از آنان مي توانند در صورتيكه ازدواج پدر و مادر طفل در شناسنامه آنان مطابق قوانين ايران به ثبت رسيده باشد و فاصله تاريخ ازدواج پدر و مادر و تولد فرزند بيشتر از 6 ماه باشد به تنهايي متقاضي دريافت شناسنامه براي فرزند يا نوه و يا فرزند موكل خود باشند.(‌ارايه مدارك لازم توسط جد پدري و يا وكيل الزامي است).
 • در صورتي كه ازدواج پدر و مادر ايراني به ثبت نرسيده باشد و يا به ثبت رسيده باشد ولي فاصله ازدواج و تولد فرزند كمتر از شش ماه باشد متقاضيان صدور شناسنامه فرزند متفقاً پدر و مادر خواهند بود . در صورت عدم همكاري و حضور مادر ، شناسنامه به درخواست پدر و فقط با درج نام كوچك مادر در شناسنامه فرزند صادر خواهد شد.( توصيه مي گردد ابتدا ازدواج پدر و مادر ثبت گرديده و سپس درخواست صدور شناسنامه براي فرزند گردد).
 • در صورتیکه ازدواج والدین به ثبت نرسیده باشد و پدر از حضور برای دریافت شناسنامه فرزند خودداری نماید، مادر برای دریافت شناسنامه باید به دادگاه صالحه در ایران مراجعه نماید.
 • مشخصات پدر و مادر در گواهي تولد فرزند در شناسنامه ايراني آنان داراي مطابقت كامل باشد.
 • چنانچه محل تولد فرزند ، كشوري غير از امارات باشد ، گواهي تولد بايستي توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد ترجمه و تأييد گرديده و يا به تأييد نمايندگي سياسي و يا كنسولي كشور محل تولد در امارات و سپس ترجمه به تصديق وزارت خارجه امارات رسيده و ارائه گردد.
 • جهت انتخاب و نامگذاري فرزندان در شناسنامه ايراني به سايت سازمان ثبت احوال کشور مراجعه نمائيد.
 • درصورتيكه نام پدر و جد پدري در شناسنامه با صفت "سيد " قيد شده باشد ، اضافه نمودن صفت سيد ( ‌براي پسر) و سيده يا سادات ( براي دختر) به نام فرزند الزامي است . 
نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر