سرکنسولگری - سرکنسول
الصاق عکس

براساس مقررات جاری شناسنامه افرادی که وارد سن 15 سالگی می شوند باید به عکس همان سال دارنده شناسنامه ملصق شود. لذا متقاضی می تواند به همراه مدارک زیر به سرکنسولگری مراجعه می نماید:

مدارک لازم برای عکسدار کردن شناسنامه :
1- اصل شناسنامه
2- اصل مدرک شناسائی عکسدار ایرانی یا محلی متقاضی
3- تکمیل فرم درخواست الصاق عکس بصورت تایپی
4- چهار قطعه عکس جدید با زمینه سفید
5- پرداخت هزینه

تذکر 1: حضور دارنده شناسنامه برای الصاق عکس الزامی است
ذکر 2: حضور یکی از والدین یا جد پدری برای افراد بینن 15 تا 18 سال تمام الزامی است.
تذکر 3: عکسدار کردن شناسنامه های مخصوص افراد زیر 15 سال(شناسنامه های دو برگی) امکان پذیر نبوده و این دسته از شناسنامه ها پس از رسیدن به سن 15 سال تمام دارنده آن برای عکسدار شدن نیاز به تعویض دارد بدین منظور به بخش تعویض شناسنامه مراجعه شود.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر