سرکنسولگری - سرکنسول
اطلاحات مندج در شناسنامه

 الف) چنانچه شناسنامه پس از تعویض فاقد مشخصات همسر و فرزندان باشد طبق مقررات بایستی دارنده شناسنامه جهت تکمیل آن با در دست داشتن مدارک ذیل به نمایندگی مراجعه نماید:

مدارک لازم:

1. اصل شناسنامه همسر و فرزندان

2. اصل سند ازدواج

3.  تقاضای کتبی

تذکر مهم:

در صورتی که مشخصات همسر و فرزندان در در شناسنامه تعویض شده بصورت ناقص درج شده باشد تکمیل آن موکول به ارسال اصل شناسنامه و دو نسخه تصویر شناسنامه های همسر و فرزندان به مرکز خواهد بود.


 ب) چنانچه مشخصات متقاضی در شناسنامه اشتباه درج شده و با سایر مدارک شناسائی فرد مغایرت داشته باشد می‏تواند جهت اصلاح آن با در دست داشتن مدارک ذیل به سرکنسولگری مراجعه نماید:

مدارک لازم:

1. ارائه مدارک و مستندات وجود مغایرت

2.  تکمیل 2 برگ فرم درخواست رسیدگی از هیأت حل اختلاف و امضای یک برگ فرم صورت مجلس

3.  پرداخت هزینه مربوطه

4.  مدارک تعویض شناسنامه(اصل شناسنامه-4 قطعه عکس-تصویر گذرنامه یا کارت ملی- پرداخت هزینه)

تذکرات مهم:

v در مورد ارائه مدارک و مستندات بطور مثال نام خانوادگی پدر و سایر خواهران و برادران تهرانی زاده است ولی در شناسنامه متقاضی تهرانی راد نوشته شده. بنابراین ارائه اصل شناسنامه پدر و تصویر کلیه صفحات آن و تصویر شناسنامه خواهران و برادران ضروری است.

v  مغایرت تاریخ و محل تولد مندرج در شناسنامه با مدارک خارجی (گواهی ولادت محلی) می بایستی از طریق دادگاه صالحه در ایران به آن رسیدگی شود.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر