سرکنسولگری - سرکنسول
قیم نامه

قیومیت عبارتست از تعیین نماینده قانونی از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی جهت فرزندان صغیر که پدرشان فوت نموده، در صورت نبودن ولی قهری(جد پدری) به منظور انجام امور ایشان.

هموطنانی که تقاضای دریافت قیم نامه جهت فرزندان یا خواهر و برادر صغیر خود را دارند می توانند با در دست داشتن مدارک زیر به سرکنسولگری مراجعه نمایند.

مدارک لازم:

1. حضور متقاضی و ارائه درخواست کتبی (مادر صغار در صورت داشتن صلاحیت اولیت دارند)

2. اصل شناسنامه متقاضی

3. اصل شناسنامه باطله متوفی(ولی صغار)

4. اصل شناسنامه صغار

5. اصل گواهی فوت پدر

6. اصل یا تصویر گواهی فوت ولی قهری(جد پدری)

تذکرات:

پس از بررسیهای لازم قیـم نامه مـوقت از طـرف سرکنسولگری جهت انجام امور مهـم صغار متقاضی صــادر می گردد. لیکن قطعیت این قیم نامه منوط به تنفیذ آن در دادگاه مدنی خاص در تهران بوده که از طریق سرکنسولگری صورت خواهد گرفت.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر